Tagarchief: waterschaarste

waterschaarste en droogte brandend actueel

Wateroverlast en droogte zijn twee grote uitdagingen voor overheden en burgers!

ook de watersector slaat alarm

Ook de watersector slaat alarm

Afgelopen juni en ook in juli werden en worden waterschaarste en droogte in Vlaanderen plots brandend actueel. Hoe pakken we dat in Lommel aan? Wat bij extreme regenbuien?

Ook de watersector slaat alarm …

 

Als schepen van openbare werken en nutsvoorzieningen word ik  vaak aangesproken door onze inwoners waarom bij de heraanleg van wegenis er gekozen wordt voor wadi’s en uniforme inritten  en uitsparingen met groenvoorzieningen waarin het water maximaal kan infiltreren.
wadi

De voorbije jaren zijn een groot aantal wegen in Lommel volledig heraangelegd (wegenis + riolering) en staan er nog een aantal wegeniswerken in de steigers met nieuwe riolering waarbij het hemelwater volledig wordt afgekoppeld. Bepaalde woonstraten werden bij de heraanleg ook smaller. Door minder te verharden en het hemelwater dat op de wegenis bij een hevige regenbui valt te bufferen en geleidelijk te laten infiltreren via de wadi’s waken we over een goede waterhuishouding. We hebben het voordeel dat de Lommelse bodem het hemelwater goed laat infiltreren, we geen dubbel rioleringsstelsel moeten aanleggen en de infrastructuurkost en de rekening en uiteindelijk de belasting voor de inwoner lager kunnen houden. Uiteindelijk een duidelijke visie om het hemelwater niet af te voeren, maar op die manier ook het grondwaterpeil in stand te houden.

Uit : https://www.mo.be/analyse/het-waterprobleem-vlaanderen

Mensen kunnen slechts drie dagen zonder en ook in de natuur kan niets groeien in de afwezigheid van water. Zeker zoet water is voor mensen onontbeerlijk, aangezien dit de belangrijkste bron van drinkwater is. Zoet water is enorm kostbaar, maar wordt – ook in Vlaanderen – een schaarser en schaarser goed.

Slinkende grondwatervoorraden

1971

1971

2017

2017

Vlaanderen is voor zijn watergebruik zowel afhankelijk van oppervlaktewater als van grondwater. Oppervlaktewater is het water in meren, rivieren en kanalen. Grondwater zit dan weer in de ondergrond en wordt gewoonlijk opgepompt.
In vergelijking met andere Europese landen zijn grondwatervoorraden in Vlaanderen heel klein. De grondwaterlagen krijgen te weinig kans om zich te vullen met nieuw (regen)water. Dat zegt ook Niko Verhoest, professor Hydrologie en Waterbeheer aan de Universiteit Gent: ‘Water wordt heel vaak opgepompt uit een aantal diepere grondlagen, die we hierdoor aan het uitputten zijn. Dat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor de werking van ons ecosysteem.’ Ook infrastructuur ligt deels aan de basis van het probleem: ‘We krijgen minder water in de bodem en dat verergeren we ook elke keer omdat we heel veel aan het dichtbetonneren zijn.’

De Vlaamse Milieumaatschappij ziet heil in verschillende pistes. Naast algemeen spaarzaam zijn met water en water gebruiken van gepaste kwaliteit, raden ook zij technische oplossingen aan. ‘Er moet gewerkt worden aan een betere infiltratie van het regenwater, want de bodem en het grondwater zijn een van de grootste waterreservoirs in Vlaanderen. Ook hergebruik van water en verbeterde waterzuivering zullen belangrijk worden.’

Ook directeur Vlario, mevr. Franken onderstreept heb belang van een efficiënter gebruik van hemelwater.

“Wateroverlast en droogte zijn twee grote uitdagingen voor overheden en burgers. De Vlaamse overheid en lokale besturen moeten dringend een sluitende financiering op poten zetten voor de vervanging, uitbreiding en beheer van het rioolstelsel.” Dat zegt Wendy Francken, directeur van Vlario, het Vlaams overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. “De burger moet de switch maken naar minder verharding en een efficiënter gebruik van regenwater. Een infiltratiebonus op de waterfactuur kan daarbij helpen.”

https://www.vlario.be/site/files/downloads/hblv-17072018-infiltratiebonus.pdf

Hittegolven moeten ons nu echt wakker schudden

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather