Tagarchief: Lommel

waterschaarste en droogte brandend actueel

Wateroverlast en droogte zijn twee grote uitdagingen voor overheden en burgers!

ook de watersector slaat alarm

Ook de watersector slaat alarm

Afgelopen juni en ook in juli werden en worden waterschaarste en droogte in Vlaanderen plots brandend actueel. Hoe pakken we dat in Lommel aan? Wat bij extreme regenbuien?

Ook de watersector slaat alarm …

 

Als schepen van openbare werken en nutsvoorzieningen word ik  vaak aangesproken door onze inwoners waarom bij de heraanleg van wegenis er gekozen wordt voor wadi’s en uniforme inritten  en uitsparingen met groenvoorzieningen waarin het water maximaal kan infiltreren.
wadi

De voorbije jaren zijn een groot aantal wegen in Lommel volledig heraangelegd (wegenis + riolering) en staan er nog een aantal wegeniswerken in de steigers met nieuwe riolering waarbij het hemelwater volledig wordt afgekoppeld. Bepaalde woonstraten werden bij de heraanleg ook smaller. Door minder te verharden en het hemelwater dat op de wegenis bij een hevige regenbui valt te bufferen en geleidelijk te laten infiltreren via de wadi’s waken we over een goede waterhuishouding. We hebben het voordeel dat de Lommelse bodem het hemelwater goed laat infiltreren, we geen dubbel rioleringsstelsel moeten aanleggen en de infrastructuurkost en de rekening en uiteindelijk de belasting voor de inwoner lager kunnen houden. Uiteindelijk een duidelijke visie om het hemelwater niet af te voeren, maar op die manier ook het grondwaterpeil in stand te houden.

Uit : https://www.mo.be/analyse/het-waterprobleem-vlaanderen

Mensen kunnen slechts drie dagen zonder en ook in de natuur kan niets groeien in de afwezigheid van water. Zeker zoet water is voor mensen onontbeerlijk, aangezien dit de belangrijkste bron van drinkwater is. Zoet water is enorm kostbaar, maar wordt – ook in Vlaanderen – een schaarser en schaarser goed.

Slinkende grondwatervoorraden

1971

1971

2017

2017

Vlaanderen is voor zijn watergebruik zowel afhankelijk van oppervlaktewater als van grondwater. Oppervlaktewater is het water in meren, rivieren en kanalen. Grondwater zit dan weer in de ondergrond en wordt gewoonlijk opgepompt.
In vergelijking met andere Europese landen zijn grondwatervoorraden in Vlaanderen heel klein. De grondwaterlagen krijgen te weinig kans om zich te vullen met nieuw (regen)water. Dat zegt ook Niko Verhoest, professor Hydrologie en Waterbeheer aan de Universiteit Gent: ‘Water wordt heel vaak opgepompt uit een aantal diepere grondlagen, die we hierdoor aan het uitputten zijn. Dat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor de werking van ons ecosysteem.’ Ook infrastructuur ligt deels aan de basis van het probleem: ‘We krijgen minder water in de bodem en dat verergeren we ook elke keer omdat we heel veel aan het dichtbetonneren zijn.’

De Vlaamse Milieumaatschappij ziet heil in verschillende pistes. Naast algemeen spaarzaam zijn met water en water gebruiken van gepaste kwaliteit, raden ook zij technische oplossingen aan. ‘Er moet gewerkt worden aan een betere infiltratie van het regenwater, want de bodem en het grondwater zijn een van de grootste waterreservoirs in Vlaanderen. Ook hergebruik van water en verbeterde waterzuivering zullen belangrijk worden.’

Ook directeur Vlario, mevr. Franken onderstreept heb belang van een efficiënter gebruik van hemelwater.

“Wateroverlast en droogte zijn twee grote uitdagingen voor overheden en burgers. De Vlaamse overheid en lokale besturen moeten dringend een sluitende financiering op poten zetten voor de vervanging, uitbreiding en beheer van het rioolstelsel.” Dat zegt Wendy Francken, directeur van Vlario, het Vlaams overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. “De burger moet de switch maken naar minder verharding en een efficiënter gebruik van regenwater. Een infiltratiebonus op de waterfactuur kan daarbij helpen.”

https://www.vlario.be/site/files/downloads/hblv-17072018-infiltratiebonus.pdf

Hittegolven moeten ons nu echt wakker schudden

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Naar de Kern is een kortlopend en intensief project.

startHet begon in oktober 2017, in juni 2018 werd het DNA van elke stad tastbaar en fysiek gepresenteerd in de stadskern. Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren gingen met de methodiek aan de slag. In 2019 is het de beurt aan vier andere gemeenten.

Naar de Kern’ is een project waarbij 5 Limburgse steden op een unieke manier in beeld brengen wat hen bijzonder en aantrekkelijk maakt.

Wat leeft er in de stadskern? Hoe verbindt zij mensen? Waarvan worden bewoners en bezoekers enthousiast? ‘Naar de Kern’ zoekt als het ware naar het DNA van de stadskern. Een kompas voor de toekomst, dat duidelijk maakt waar de kern voor staat. ‘Naar de Kern’ is een initiatief van de dienst Economie van de Provincie Limburg en Unizo Limburg, in samenwerking met Breda University of Applied Sciences.

Naar de Kern verloopt via een nieuwe wetenschappelijke methode, Imagineering – een samentrekking van imagination en engineering.

www.naardekern.be/lommel

De methode werd ontwikkeld aan de Breda University of Applied Sciences en vertrekt vanuit de sterktes van de stadskern, niet vanuit de problemen. Dat is nieuw. Vanuit deze positieve benadering wordt elke stadskern geanalyseerd en worden aan de verschillende lokale werkgroepen de bouwstenen aangereikt om het DNA van hun stad te bepalen. Dat wordt vervolgens afgetoetst bij de mensen die er wonen, werken en ondernemen.

Op dit moment rollen we onze eerste actie rond Puur uit.  www.startjezaakinlommel.be/puur

Kernkompas naar de kern

op 17 september 2018 overhandiging van het kernkompas  van Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg en Frank Smeets, gedeputeerde van Economie

Je kan de kernkompas hier downloaden :

 

 

kernkompas

 

 

 

 

 

 

 

U_Kernkompas_Lommel_v07

Deze ontwikkelingsstrategie dient verder, in co-creatie met  diverse projectpartners, experten, bedrijven en inwoners, te worden verdiept en daarna gerealiseerd.
Slechts door de beoogde krachtenbundeling zullen we erin slagen vitale en toekomstgerichte handelskernen met ruimte voor handel, horeca, wonen, ontspanning, diensten en nieuwe ambachtelijke bedrijvigheid te creëren.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather