start heraanleg wegenis Fabrieksstraat tussen Luikersteenweg – St.-Thomasstraat 8/06

juni 2015

In aansluiting op de diverse eerdere rioleringswerken die in opdracht van Aquafin in 2013, 2014  in 2015 zijn uitgevoerd in Lommel-Barrier heeft Aquafin nu nog voorzien
om de de door de riolering veroorzaakte schade aan de bestaande wegenis tussen het kruispunt Luikersteenweg en Siberiestraat in Overpelt te herstellen.

Luikersteenweg-St-ThomasstraatBeschrijving van de werken

De eerste fase, tussen kruispunt Luikersteenweg en St.Thomasstraat, omvat het volledig renoveren van het rijweggedeelte. Gelijktijdig zullen in opdracht van de stad Lommel,
door dezelfde aannemer, ook een aantal kleinere renovaties aan de zijrioleringen worden uitgevoerd en de verzakkingen in het voet/-fietspad worden hersteld.
Luikersteenweg-St-Thomasstraat2Op 8 juni 2015 startte deze werken door aannemer Kumpen uit Hasselt.

De werkzaamheden van de eerste fase zullen tot het bouwverlof duren afhankelijk van de weersomstandigheden.
Na de uitharding zullen de foorkramers dit gedeelte innemen voor de kermis van Lommel-Barrier 26-28 juli. http://www.uitinlommel.be/activiteitendetail/772/barrier-kermis-2015

Na het bouwverlof wordt er gestart met de werkzaamheden in fase 2, deze omvatten enerzijds de resterende renovatie van de rijweg
in betonstraatstenen tussen kruispunt St-Thomaststraat  en de Vaartstraat
en anderzijds de aanleg van een nieuwe asfaltlaag van Vaartstraat tot Siberiestraat in Overpelt.
De exacte datum wanneer deze fase zal starten, wordt nog medegedeeld.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather