Schepen

schepen
Als schepen van o.a. Openbare Werken & Nutsvoorzieningen, Centrummanagement, Horeca & Middenstand, Markten en Kermissen  zet ik graag mijn schouders onder een samenleving waar het goed is om te leven, wonen en werken.

Hieronder vind je alvast een aantal realisaties van de afgelopen jaren

 

 

Aanleg Plein Hollants in Kerkhoven

plein hollants

openbare infrastructuurwerken gekoppeld aan kernversterkend beleid

Boven de gelijkgrondse handelspanden werden ook een 15-tal woongelegenheden onder de vorm van duplexappartementen gebouwd.  Ondergronds zijn er een 30-tal parkeerplaatsen voorzien met een mogelijke bijkomende ondergrondse verbinding/uitbreiding naar een nog te bouwen project aan de noordzijde van het plein. De krijtlijnen van dit project, bekend onder de naam Verkaveling Hollants, werden reeds jaren geleden in een globale visie voor herinrichting en uitbreiding van het centrum van Kerkhoven op papier gezet.  In een eerste fase was de heraanleg van het plein rondom de kerk aan de beurt. Daarop aansluitend werden langs de zuidelijke rand in samenwerking met het OCMW van de stad Lommel serviceflats gebouwd.  Tegelijkertijd ontwikkelde de stad Lommel  een volledige nieuwe verkaveling met groen binnenplein achter de kerk. Ondertussen werd er ook samen met de stad en het Vlaams Gewest(Agentschap Wegen en Verkeer) uitvoering gegeven aan een nieuwe doortocht waardoor de leefbaarheid en de veiligheid voor zowel voetgangers als fietsers enorm toenam. Als kers op de taart werd zo als het ware het Kerkplein over de gewestweg getrokken. In de eerste fase van de infrastructuurwerken werden de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde rioleringswerken simultaan met de aanleg van alle nutsleidingen uitgevoerd.  Voor het regenwater afkomstig van het plein zijn de nodige infiltratievoorzieningen aangebracht zodat ook op het vlak van duurzaam integraal waterbeleid goed wordt gescoord. Vervolgens zijn in fase 2, in aansluiting op de bouwwerken, op het nieuwe plein  rondom een groenzone met enkele banken, een 32-tal parkings, waarvan 2 voor mindervaliden, aangelegd.  Eveneens zijn er fietsbeugels geplaatst voor in totaal een 30-tal fietsen.  Ook een nieuwe overdekte bushalte infrastructuur kon niet ontbreken. Met een 12-tal bomen wordt nog een groen accent gegeven aan het plein.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather