doorsteek voor voetgangers vanuit de Kloosterstraat naar de Parking Mudakkers tussen horecazaak Chopin en lagere school de Speling foto Geert Jansen

doorsteek voor voetgangers vanuit de Kloosterstraat naar de Parking Mudakkers tussen horecazaak Chopin en lagere school de Speling foto Geert Jansen

De verhuis van het WICO naar een schitterende nieuwbouw in de Breugeldreef schept ook voor de stad Lommel uitstekende mogelijkheden om haar stadsvernieuwing verder te zetten.  Zo hebben we een grote gratis parking kunnen creëren langs de Mudakkers en op wandelafstand van Kerkplein en Kerkstraat .  De parkeerruimte zal bereikbaar zijn via 2 doorsteken naar de Kloosterstraat.

Om de tijdelijk aangelegde parking aan de Mudakkers, in een nog niet zo’n ver verleden nog de locatie van de voormalige Wico-gebouwen, in afwachting van de fasegewijze

voetgangersdoorgang tegenover de Carrefour (Alma) vanuit de Kloosterstraat  foto Geert Jansen

voetgangersdoorgang tegenover de Carrefour (Alma) vanuit de Kloosterstraat foto Geert Jansen

inbreiding van het GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) zo optimaal mogelijk te benutten, keurde de gemeenteraad van 23/09 een samenwerkingsovereenkomst tussen het Lommels stadsbestuur en het schoolbestuur van vzw De Speling, de kleuter- en lagere school in de Kloosterstraat, goed.

 

werkzaamheden kant Kerkstraat  augustus 2014  foto Geert Jansen

werkzaamheden kant Kerkstraat augustus 2014 foto Geert Jansen

Om de parking optimaal voor voetgangers te kunnen ontsluiten enerzijds en anderzijds de ouders en het personeel van De Speling de mogelijkheid te geven om dicht bij de school te kunnen parkeren,  kwamen het stads- en schoolbestuur  tot een overeenkomst waarbij we voor de voetgangers 2 extra en kwaliteitsvolle doorsteken naar het winkelcentrum kunnen openstellen: één afgebakende voetgangersontsluiting langs de lagere school op ca. 80m van het kruispunt Kerkstraat-Rodekruisstraat en nog eentje tussen de lagere school en de kleuterschool tegenover de Carrefour richting Michiel Jansplein / Kerkplein.

 Zowel voor de consument van ons handelscentrum, het personeel van de handelszaken en de vzw De Speling die hun wagen gratis willen parkeren op wandelafstand van het centrum, alsook voor de ouders die hun kinderen op een veiligere manier op een parking, aan de achterzijde van de school, kunnen afzetten en weer oppikken, is dit een win-win situatie.

plaatsing poort ter hoogte doorsteek tussen de kleuterschool en de lagere school de Speling augustus 2014  foto Geert Jansen

plaatsing poort ter hoogte doorsteek tussen de kleuterschool en de lagere school de Speling augustus 2014 foto Geert Jansen

Gezien voor 1 september 2014, de start van het nieuwe schooljaar, zoveel mogelijk werken dienden uitgevoerd te worden, zijn de omheiningen en de poorten op de tijdelijke doorsteken voor o.a. de brandweerontsluiting en het aanpassen/verplaatsen van de fietsenstalling… al gerealiseerd, met dank aan de dienst Openbare Werken, die de werken uitstekend coördineerde.

1/12/2014

Eindejaarsverlichting op de voetgangersdoorsteek

Eindejaarsverlichting op de voetgangersdoorsteek

parking-mudakkers

aanduiding van de gratis parkeerplaatsen op een boogscheut van het handelscentrum

De verlichtingsarmaturen zelf en de signalisatie op het terrein zijn ondertussen geplaatst.  De geraamde investeringskost bedraagt ca. €64.000.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

voor €250000 uitgevoerde bestrijkingswerken in 2014

Nu we kunnen genieten van nog een aantal erg mooie nazomerdagen, kunnen we ook de resultaten zien van de bestrijkingswerken van de dienst openbare werken, die tijdens de zomermaanden zeker niet heeft stilgezeten.

bestrijking

door de toplaag van onze woonstraten tijdig te vernieuwen, verlengen we de levensduur van deze straten heel wat jaren

Zo zijn er een heel aantal woonstraten weer voorzien van een nieuwe toplaag.  Zo zijn ze klaar om de strijd met de winter weer voor een aantal jaartjes te kunnen aangaan.  Rekening houdende met het beschikbare budget van €250000 incl. BTW, werden de werken voor dit bedrag maximaal uitgevoerd.

Een éénlaagse bestrijking werd voorzien in de volgende straten: Saskensdreef, Sint-Barbarastraat, Sint-Hubertusstraat, Vredestraat, Vaartstraat(west), Stortstraat, Peter Aertsstraat, Gareelmakersweg, Slachthuisstraat, Lorkstraat, Bettevennen, Vlierstraat, Eekhoornstraat, Westwijk, Kapelstraat, Wijerken, Rijtenstraat, Welstraat, Rolstraat, Haardstraat, Eviestraat, Sint-Marcusstraat, Sint-Lucasstraat, Wulpstraat, Vengerstraat, Weidestraat, Einde (Buitensingel-Stationsstraat & Binnensingel-Karrestraat), Karrestraat(Hoeverdijk-Einde), Beemdstraat.

In de Sint-Bernardusstraat en Slinkerstraat werd een tweelaagse bestrijking aangebracht.

Deze werken brachten zeker en vast voor enkele dagen enige overlast met zich mee door voorbereidende werkzaamheden, omleidingen en opspringende steentjes, maar door de toplaag van onze woonstraten tijdig te vernieuwen, kan ervoor gezorgd worden dat de levensduur van deze straten met jaren wordt verlengd en waken we dus sterk over de kwaliteit van ons lokaal wegennet.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

fietsverbinding Zandstraat en betonnen wegenis molen

2013 realisatie fietsverbinding renovatie van de fietsverbinding van de Nieuwe Vosvijvers en de Zandstraat

zandstraat1Het gedeelte tussen het fietsknooppunt 264 en 266, onderdeel van het toeristisch fietsroutenetwerk werd vernieuwd. “Het bestaande fietspad van 2m breedte, dat afwisselend aan beide kanten van de aarden verbindingsweg ligt, werd één meter verbreed tot 3 meter en ligt nul volledig ten zuiden van deze weg,” zegt schepen van openbare werken Geert Jansen.
zandstraat2Het fietspad in dubbelrichting is uitgevoerd in rode beton om te voldoen aan de hedendaagse Vlaamse voorschriften.

 

Het resultaat betekent een grote verbetering voor ons Lommels fietsroutenetwerk.

 

zandstraat

 

De geraamde kostprijs voor de renovatie van het fietspad en de aanpassing van de weg bedroeg bijna 260.000 euro (+ BTW). De provincie voorzag een toelage van 118.702 euro (+ BTW).

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather