officiële opening dierenasiel 31/01/2017

officiële opening dierenasiel Lommel met ontwerpers Collectief Noord

officiële opening dierenasiel Lommel met ontwerpers Collectief Noord

Een kat komt altijd op z’n pootjes terecht.

Van de vier Limburgse opvanggebieden heeft Lommel wel een heel uniek kader met deze locatie ter beschikking gesteld zowel voor de op te vangen katten, honden, maar ook voor de vrijwilligers en de toekomstige bezoekers.

Gelegen op het industrieterrein “Maatheide” grenzend aan de westzijde van het groengebied de Sahara werd in 2008 beslist om een procedure via de Vlaamse bouwmeester op te starten met het bouwen van een dierenasiel als opdracht.

Gezien de missie van het asiel was het uitermate belangrijk dat het project ontworpen en gerealiseerd zou worden volgens en rekening houdende met de laatste nieuwe principes inzake dierenwelzijn. Dit betekende dat materiaalgebruik en technieken volledig in het teken dienden te staan van dierenwelzijn, functionaliteit, duurzaamheid en rationeel energiegebruik. De organisatie en inrichting van het perceel en gebouw dienden de leefomstandigheden voor de gasten zo aangenaam mogelijk te maken en de oppervlakte van het perceel optimaal te benutten, rekening houdende met eventuele uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst toe. Bovendien dienden alle ruimten die nodig zijn bij de praktische werking en uitbating van een asiel aanwezig te zijn, zoals een ruimte voor een dierenarts/verzorgingsruimte,… Een dierenasiel kan enkel bestaan dankzij en door de onvoorwaardelijke inzet van, naast de vaste personeelsleden, een aantal vrijwilligers. In dat kader was het belangrijk voor deze mensen de nodige kwalitatieve ruimten te voorzien.

Na het doorlopen van de procedure bij de Vlaamse bouwmeester werd de opdracht in 2009 aan Onzeville, nu Collectief Noord uit Antwerpen toegewezen. Met de industriële omgeving, het groene decor en het specifieke karakter van de beoogde functie voor ogen, was het voor de ontwerpers aangewezen om functionaliteit en duurzaamheid om te zetten in een architecturaal project.

 

Na veelvuldig overleg tussen de ontwerpers, de opdrachtgever en de subsidie verlenende overheid bleek dat rekening houdende met de geformuleerde doelstellingen en pakket van eisen het vooropgestelde voorziene budget niet volstond voor de bouw van een kwalitatief en operationeel gebouw. Om ons vandaag in de wereld van de spreekwoorden van katten te begeven, werd er niet als een kat om de hete brij heen gelopen en werden er oplossingen gezocht.  Dit resulteerde uiteindelijk in 2012 tot een verhoging van het budget tot € 1.230.660 incl. BTW en erelonen waarvan € 180.000 t.l.v. stad Lommel, € 984.245  t.l.v. provincie en € 66.415 t.l.v. 8 omliggende gemeenten (met name Hechtel- Eksel, Leopoldsburg, Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel, Peer, Tessenderlo en Ham) in cofinanciering.

inplanting -dierenasiel-dierencrematorium-Lommel

voorontwerp inplanting dierenasiel / dierencrematorium

Tijdens het proces werd om  in de spreekwoorden van katten te blijven,  … werd de kat niet in de gordijnen gejaagd. Maar  werd er meermaals de kat de bel aangebonden om een evenwicht in het ontwerp te vinden tussen budget, architectuur en functionaliteit. Mijn felicitaties voor de ontwerpers Collectief Noord voor het resultaat, de instanties die meermaals advies verstrekten en uiteraard onze technische dienst die alles van begin tot einde mee uittekende. Uiteindelijk,    komt men over de hond, dan komt men over de staart (als de grootste moeilijkheden overwonnen zijn, dan komt de rest vanzelf)

inplanting crematorium Lommel

voorontwerp inplanting dierencrematorium Kuaga Lommel

Het werd een sterk ontwerp. Waarbij de combinatie met Kuaga, het crematorium werd meegenomen. De inplanting, toegang en ligging van het dierenasiel en het crematorium . Het bestaande pad werd aangelegd als toegangsweg. Op deze weg zijn er twee volwaardige  adressen: het dierenasiel en het dierencrematorium. De zijkanten werden voorkanten. De weg gaat over naar een pad dat loopt door naar de Sahara zodat deze zowel voor het dierencrematorium als het dierenasiel de opportuniteit geeft om je als bezoeker in de natuur te begeven.
Het dierenasiel kreeg zichtbaarheid vanaf de straat d.m.v. een meerlagig volume waarin de katten een uitkijkpost kregen. Het iets terugtrekken van de inplanting t.o.v. de straat zorgt voor de aankondiging van het natuurgebied de Sahara en biedt een antwoord op het perceel van de overbuur qua volume. Het dierencrematorium is zichtbaar vanaf de straat en heeft het karakter van een laatste huis langs de weg. Elk gebouw heeft zijn publieke hoofdtoegang en secundaire dienstingang en werkt onafhankelijk van elkaar.

De buitenzijde van het dierenasiel is eerder gesloten en knipoogt naar de industriële loodsen in de omgeving. De binnenkamer is eerder open en qua materialisering formeel en afgestemd op de Sahara, waarbij de indeling en het zicht zich naar het groengebied richt. Het dierencrematorium integreerd zich in de omgeving door de kleur. Houten elementen (luifel, vlonderpad, tuinmuur,…) geven dit gebouw een heel ander karakter dan het asiel.) Zowel honden, katten als basisfuncties zijn eventueel in de toekomst uitbreidbaar.

In december 2014 werden de werken toegewezen aan
– Ruwbouw ,  Architectuur en stabiliteit (Driesen)       :              € 674.384,81 + BTW
-Elektriciteit (Luelco & Bastiaens)              :              € 53.992,14 + BTW 
-Lift (Aesylift)                                                 :              € 25.600 + BTW
-HVAC en San (Van Bilsen)                          :              € 100.663 + BTW

En op  9 maart 2015 werd het aanvangsbevel gegeven.
Ondertussen staat het asiel er en telt het 26 hondenverblijven met buitenruimte waarvan er 5 flexibel kunnen worden ingevuld naar grotere hondenverblijven en eventueel als quarantaine worden gebruikt. Er is opvangruimte voor 45 zwerfkatten, 12 quarantaine katten, 15 zieke katten en er zijn 8 ‘social rooms’ voor de reguliere gezamenlijke kattenopvang. Daarnaast telt het asiel de nodige administratieve ruimtes, kitchenettes, bergingen en is er een plaats voor de dierenarts, met een operatiekwartier en verzorgingsruimte.

Bij dit schrijven mijn dank voor de aannemers en personeel voor hun geleverde prestaties de afgelopen maanden en aan onze medewerkers van onze technische diensten voor het toezicht .
Geert Jansen
schepen openbare werken

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Open bedrijvendag : bij je bezoek aan Kuaga kan je ook al een blik op het toekomstige dierenasiel werpen

In maart startten de werken aan het nieuwe dierenasiel op Maatheide
zie info

Hierbij een aantal foto’s van mijn werfbezoek.

Begin september stonden de binnenmuren met een dikke laag isolatie klaar om afgewerkt te worden.

september 2015, binnenmuren met daartegen de dubbele isolotie

september 2015, binnenmuren met daartegen de dubbele isolotie

 

 

 

Deze week 1/10 werden de laatste betonnen panelen tegen de isolatiewand geplaatst.

In de betonnen elementen zijn de verschillende uitsparingen duidelijk zichtbaar, waarlangs de honden in hun buitenruimtes kunnen Geert-asiel-3 Geert-asiel-5 Geert-asiel-6 Geert-asiel-7

vertoeven. Ook de 1ste en 2de verdieping waar de katten zullen verblijven, zijn aan de buitenkant afgewerkt.

 

Zondag 4 oktober is het openbedrijvendag in Vlaanderen.

Ook in Lommel kan je een 3tal bedrijven bezoeken, Sleep design, alphametal en Kuaga.

 

 

Kuaga, het Lommels bedrijf dat de uitvorgzorg voor huisdieren voor zijn rekening neemt, ligt achter het toekomstige dierenasiel van Lommel en is beslist de moeite waard om gaan te bezoeken.

Bij je bezoek aan Kuaga kan je al een blik werpen op het dierenasiel.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

start heraanleg wegenis Fabrieksstraat tussen Luikersteenweg – St.-Thomasstraat 8/06

juni 2015

In aansluiting op de diverse eerdere rioleringswerken die in opdracht van Aquafin in 2013, 2014  in 2015 zijn uitgevoerd in Lommel-Barrier heeft Aquafin nu nog voorzien
om de de door de riolering veroorzaakte schade aan de bestaande wegenis tussen het kruispunt Luikersteenweg en Siberiestraat in Overpelt te herstellen.

Luikersteenweg-St-ThomasstraatBeschrijving van de werken

De eerste fase, tussen kruispunt Luikersteenweg en St.Thomasstraat, omvat het volledig renoveren van het rijweggedeelte. Gelijktijdig zullen in opdracht van de stad Lommel,
door dezelfde aannemer, ook een aantal kleinere renovaties aan de zijrioleringen worden uitgevoerd en de verzakkingen in het voet/-fietspad worden hersteld.
Luikersteenweg-St-Thomasstraat2Op 8 juni 2015 startte deze werken door aannemer Kumpen uit Hasselt.

De werkzaamheden van de eerste fase zullen tot het bouwverlof duren afhankelijk van de weersomstandigheden.
Na de uitharding zullen de foorkramers dit gedeelte innemen voor de kermis van Lommel-Barrier 26-28 juli. http://www.uitinlommel.be/activiteitendetail/772/barrier-kermis-2015

Na het bouwverlof wordt er gestart met de werkzaamheden in fase 2, deze omvatten enerzijds de resterende renovatie van de rijweg
in betonstraatstenen tussen kruispunt St-Thomaststraat  en de Vaartstraat
en anderzijds de aanleg van een nieuwe asfaltlaag van Vaartstraat tot Siberiestraat in Overpelt.
De exacte datum wanneer deze fase zal starten, wordt nog medegedeeld.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Fietsvriendelijk parkeren in het centrum.

start werken aanleg fietsbeugels voorjaar 2015

start werken aanleg fietsbeugels voorjaar 2015

Iedereen heeft wel zijn mening over het al of niet voorzien van fietsbeugels.
Met de fiets naar de binnenstad is vaak een bewuste keuze.

Maar wat is fietsvriendelijk parkeren?

Tegen de gevel op het voetpad?

Wel of niet in een fietsklem, met kans op een slag in je voorwiel?

fietsbeugels op wandelafstand van de winkeldeur

fietsbeugels op wandelafstand van de winkeldeur

Of figuurlijk de fiets mee in de winkel nemen?

Of naast de klem tegen of op de staander op wandelafstand van de winkeldeur?

Wij kiezen voor dat laatste.

Zo investeerden we op het Michiel Jansplein ook in fietsenbeugels op vraag van een aantal handelaars in de Vivaldi.


een fietsvriendelijke investering tot ieders tevredenheid !

een fietsvriendelijke investering tot ieders tevredenheid !

In plaats van de doorsteek tussen de parking van de Alma en de Vivaldi met fietsen tegen de gevel te versperren, plaatsen we fietsenbeugels bij de ingang van de Vivaldi tot ieders tevredenheid van handelaars, bezoekers en de tweewielerliefhebbers !

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

De Molsekiezel tussen de rotonde van Maatheide en het kruispunt met de Klachtloopstraat krijgt een volledige herinrichting.

start werken april 2015 inrichting Molsekiezel tussen N769 en Sleutelstraat

start werken april 2015 inrichting Molsekiezel tussen N769 en Sleutelstraat

herplaatsen openbare verlichtingsmasten

herplaatsen openbare verlichtingsmasten

Lommel, 11/04/2015  De Molsekiezel tussen de rotonde van Maatheide en het kruispunt met de Klachtloopstraat krijgt een volledige herinrichting. Om de veiligheid voor kwetsbare weggebruikers te verhogen komen er grotendeels vrijliggende fietspaden. De totale kostprijs voor de heraanleg die start op 20 april bedraagt 2.627.739 euro.

“De herinrichting omvat een reeks snelheidsremmende maatregelen”, stelt schepen voor Openbare Werken Geert Jansen (Open Vld). “Middengeleiders ter hoogte van het Wijerken, de Guido Gezellestraat en net voor het kruispunt met de Sleutelstraat en Klachtloopstraat, zijn daar voorbeelden van. Maar ook strategische groenaanplanting moet ervoor zorgen dat automobilisten zich aan de maximum toegelaten snelheid houden.” Het resultaat zal aansluiten op de herinrichting van Werkplaatsen en Stevensvennen die in 2013 werd afgerond. “Voor fietsers komen er

 

fase 1 nutsleidingen N712 renoveren tussen Kempische straat en Guido Gezellestraat

fase 1 nutsleidingen N712 renoveren tussen Kempische straat en Guido Gezellestraat

vrijliggende fietspaden aan de twee kanten van de weg. Die worden van de rijbaan gescheiden door groen en beplanting. Voor voetgangers zijn oversteekplaatsen voorzien ter hoogte van de Guido Gezellestraat en het Wijerken. De rijweg zal in de toekomst ook smaller zijn om zo ook de snelheidslimiet af te dwingen.” Meteen wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de riolering, waar nodig, te vernieuwen.Fases”De werken verlopen in drie stappen”, zegt burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a). “Op die manier blijven de woningen en handelszaken maximaal bereikbaar.” Aannemer Nijs Infra werkt voor het bouwverlof eerst het gedeelte vanaf de rotonde op Maatheide tot net voor het kruispunt met de Guido Gezellestraat af. Daarna wordt er gewerkt vanaf het kruispunt Guido Gezellestraat tot aan het kruispunt met de Sleutelstraat en de Klachtloopstraat. De bedoeling is dat deze werken voor eind dit jaar klaar zijn. “Helemaal op het einde is de heraanleg van het kruispunt van de Molsekiezel met de Sleutelstraat en de Klachtloopstraat voorzien.”Op dit moment zijn de nutsmaatschappijen alvast begonnen met het aanpassen en vernieuwen van de nutsleidingen. De effectieve rioleringswerken starten op 20 april. Om de veiligheid te garanderen en de maximale bereikbaarheid te kunnen organiseren, zal gedurende de werken eenrichtingsverkeer worden ingevoerd van de rotonde Maatheide richting stadscentrum. De heraanleg van de Molsekiezel zal 2.627.739 euro kosten.

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

bouw van het nieuwe dierenasiel gestart

15.03.2015 bouw dierenasiel gestart

Lommel, 15.03.2015

Deze week is de bouw van het nieuwe dierenasiel in Lommel van start gegaan. Het project, met een geraamd prijskaartje van 1,2 miljoen euro, moet rond het jaareinde klaar zijn. Het asiel zal onderdak bieden aan honden en katten uit Lommel en acht andere gemeenten.

start werken dierenasiel maart 2015  Maatheide Lommel

start werken dierenasiel maart 2015 Maatheide Lommel

Lommel In de regio Lommel is er een noodasiel op de stedelijke werf, maar er werd al geruime tijd gezocht naar een definitieve locatie. ‘Het zal vooral een functioneel gebouw worden’, aldus schepen van Openbare Werken Geert Jansen (Open VLD) gisteren op de werf, een terrein van 49 are waar eerder dit jaar al een dierencrematorium de deuren opende.

Het asiel zal 26 hondenverblijven met buitenruimte tellen. ‘Hiervan kunnen er vijf flexibel worden ingericht als grotere hondenverblijven en eventueel als quarantaineruimte. Er is opvangvoorziening voor 45 zwerfkatten, 12 quarantainekatten, 15 zieke katten en er zijn 8 vertrekken voor de reguliere gezamenlijke kattenopvang.’

Operatiekwartier

Het asiel zal ook de nodige verzorgingsruimte hebben. Zo is er een afzonderlijke werkplaats voor de dierenarts en is er een operatiekwartier. Ook administratieve functies en bergingen krijgen een onderkomen.

De provincie subsidieert van de geraamde totale kostprijs van 1.220.451 euro, maar liefst 80%. De stad Lommel brengt de grond in en betaalt 180.000 euro.

De overige participerende gemeenten – Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel, Peer, Tessenderlo en Ham -betalen samen nog een aandeel van 66.145 euro.

Kersvers schepen van Dierenwelzijn Anick Berghmans (SP.A) verwacht veel van het asiel. ‘Bezoekers zullen niet zomaar door heel het gebouw kunnen wandelen en zo de dieren onnodig onrustig maken. Een verbetering.’

Geert VAN BAELEN ■

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

De officiële opening van de uitkijktoren op woensdag 1 april 2015

genieten van de uitkijktoren in LommelDe officiële opening van de uitkijktoren op woensdag 1 april.

De naam van het gebied – de Lommelse Sahara – in inspiratie geweest voor het ontwerp van de 30 m hoge toren, waarbij de glooiende lijnen van zandduinen herkenbaar zijn. Dit lijnenspel heeft geleid tot een opmerkelijke materiaalkeuze voor de gevel : touw. 109 touwen van ca. 32.5m of in totaal 3,5 km ! 

Door het afwisselend  strak en los om de toren te wikkelen, ontstaan kenmerkende lijnen van de Sahara. Bij het beklimmen van de 144 trappen kijkt de bezoeker tussen de touwen door naar het unieke landschap dat een toegangspoort en -attrachtie vormt voor Bosland in Lommel !

De toren heeft drie platforms waarbij het hoogste platform 73.7m zich boven de zeespiegel bevindt.

een observatiekijker op het hoogste platform met 20X vergrotingsfactor

een observatiekijker op het hoogste platform met 20X vergrotingsfactor

Op dit plaform is er een observatiekijker geplaatst met 20 X vergroting.

 

resultaat te bekijken op youtube (Monique Bogaerts)

touwen rond de toren wikkelen en inhaken in de uitsparingen

touwen rond de toren wikkelen en inhaken in de uitsparingen

9/03/2015 werfbezoek bouw uitkijktoren

De voorbije weken en maanden was het aangenaam om zo’n werk als schepen op te volgen. Ondertussen heb ik al een hele reeks foto’s van de werken verzameld.  Vanmorgen startte de firma met plaatsen van de 109 touwen van 32.5lm.  Als volgende week de buitenaanleg wordt gestart, is onze Lommelse uitkijktoren bijna klaar om ingezegend te worden !

nog 80 touwen te gaan !

nog 80 touwen te gaan !

 

De bekleding met touwen symboliseert het glooiende van het landschap dat de nieuwe uitkijktoren omgeeft

 

de touwen worden m.b.v. een kraan rond de toren gewikkeld

de touwen worden m.b.v. een kraan rond de toren gewikkeld

Nu we de donkere winterdagen stilaan weer achter ons kunnen laten, gaan we snel weer kunnen genieten van de natuur die uit zijn winterslaap ontwaakt in het Lommelse groen.

Om die beleving nog completer te maken, beschikt  de Lommelse Sahara binnenkort, over een extra hoogtepunt. Een hoog punt kan je het bovenste platform van de 30 meter hoge uitkijktoren zeker noemen : een extra troef die jong en oud toelaat om eens anders, op hemelse wijze, van de prachtige zandvlakten, meren en dennenbossen te genieten die het landschap kenmerken.

de trappen zijn klaar

de trappen zijn klaar

 

 

Dit opvallend architecturaal hoogstandje heeft 3 uitkijkplatforms. Het laagste  niveau kijkt direct uit over het water en is ook bereikbaar voor mensen die niet zo goed te been zijn.  Een vlot begaanbare trap brengt je naar een prachtig panorama over de omgeving.

 

 

 

het hoogste plateu is klaar

het hoogste platform is gemonteerd

De materiaalkeuze laat ook zien dat de bouwers veel aandacht hadden voor het integreren van het bouwwerk in de groene omgeving.  De bekleding van de toren met touwen geeft het glooiende landschap met de typische landduinen uitstekend weer.

 

De 3 peilers zijn in de sokkel gemonteerd en klaar om met de opbouw te starten

De 3 peilers zijn in de sokkel gemonteerd en klaar om met de opbouw te starten

 

 

 

Heel wat Lommelaars en bezoekers van onze stad zullen genieten van deze extra dimensie in onze eigen woestijn.

 

 

 

 

start bouw uitkijktoren december 2014

start bouw uitkijktoren december 2014

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Start jij straks je #pop-upstore in #Lommel ?

Start jij straks je  #pop-upstore in #Lommel ?

Start jij straks je #pop-upstore in #Lommel ?

Razendsnel en drastisch. Woorden die het best de huidige veranderingen in de de sector van de detailhandel omschrijven. De strijd om de consument is hard. Het immense aanbod aan mogelijkheden om te schoppen maakt klanten vandaag veeleisender dan ooit. Handelaars , maar ook steden en gemeenten, moeten mee evolueren met die klanten en inspelen op actuele trends en ontwikkelingen en open staan voor innovaties.

De pop-upstore is een uitstekend voorbeeld van zo’n innovatie, die aantoont dat alles verandert in detailhandel, een winkel die om uiteenlopende redenen soms maar enkele dagen open is.  En het nieuwe winkelconcept blijkt inderdaad meer te zijn dan een hype.

Startende ondernemers zien het als een uitgelezen tool om vandaag  zonder al te veel risico af te toetsen of er een markt is voor hun producten. Voor de steeds populairder wordende webwinkels is het een manier om tijdelijk persoonlijk in contact te treden met hun klanten.

Aan de (startende) ondernemer : Heb je een idee om te starten met een Pop-up store in #Lommel? Bv. met meer dan  1.100.000 overnachtingen in #Lommel heb je alle kansen om je produkt of merk onder de aandacht te brengen.  Heb je een idee rond een artikel dat nog niet verkocht of een dienst dat nog niet aangeboden wordt in Lommel, stuur me gerust een mailtje. Met twee of drie of … weten we meer om je hier in Lommel te introduceren.

Aan de pandeigenaar : Heb je een pand dat leegstaat en dat je wil verhuren voor een aantal dagen en weken geef me een seintje. Er zijn tegenwoordig heel wat online pop-upplatformen waar je je pand kan aanbieden. bv.  http://popthisplace.com http://spacified.com

Of maak een afspraak met je makelaar om dit concept te bespreken. Een shopsharing pop-upstore is ook een vorm die je samen met je makelaar kan uitwerken. zie bv. www.atelierpistolet.be
In plaats van een handelshuurovereenkomst af te sluiten, werk je met een bezetting ter bede waarbij je de vrijheid hebt om termijnen van dagen of weken van “bezetting” af te spreken.  Geef gerust een seintje, als je vragen of bedenkingen hebt.

Aan de consument : Heb je  producten of diensten die nog niet in Lommel worden aangeboden en die je graag in het assortiment van de bestaande winkels ziet opgenomen.

Ik kijk uit naar jullie (re)acties !  mail : Geert.Jansen@Lommel.be  tel. 0495/997056

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

De kleine dingen in het leven …

fijne kerstdagen

fijne kerstdagen

Zouden we ons niet veel vaker over de kleine dingen in het leven moeten bezinnen?  Veel te snel is ook dit jaar weer aan ons voorbijgegaan. Nauwelijks was er tijd, eens een pauze in te lassen om flink lucht te happen.

Belangrijk is het dat we nu van de kersttijd gebruik maken om  vrienden en de familie te zien, gezellig bij elkaar te zitten, te lachen en te vieren.

Geniet van de bedachtzaamheid van deze dagen en geniet ook ten volle van al het mooie van de kersttijd : de verleidelijke geur en het diepe groen van de dennentakken en de gezellige samenkomsten – dit zijn allemaal kleinigheden die ons gelukkig maken en die na de kersttijd nog lang van ons zouden moeten deel uitmaken!

Fijne kerstdagen !

groetjes, Geert

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

investering in een veilige schoolomgeving in de Kleuterstraat Lommel Kerkhoven

In het weekend van 7 november wordt de sporthal in Kerkhoven officieel in gebruik genomen.
(realisatie Autonoom Gemeentebedrijf Sport en recreatie Lommel en basisschool St.Jan met o.a. toelagen stad Lommel en Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs)

21/10/2014 plaatsing boordstenen en bedding

21/10/2014 plaatsing boordstenen en bedding

De voorbije week werd en momenteel wordt alles in het werk gesteld om ook de aanleg van de nieuwe infrastructuur tegenover de sporthal  op tijd klaar te krijgen.

De stad Lommel investeert hier in voetpaden, langsparkings en groenaanleg om een veilige schoolomgeving te creëren in de Kleuterstraat.

 

 

30/10/2014 einde plaatsing betonstraatstenen, ...

30/10 einde plaatsing betonstraatstenen, …

De totale kostenraming voor de buitenaanleg omgeving sporthal en de nieuwe infrastructuur in de kleuterstraat bedraagt € 165.000.
Van dit bedrag dragen het AGB ca. 86.000, het Agion €35000 en het stadsbestuur ca. €44000 bij.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather