officiële opening dierenasiel 31/01/2017

officiële opening dierenasiel Lommel met ontwerpers Collectief Noord

officiële opening dierenasiel Lommel met ontwerpers Collectief Noord

Een kat komt altijd op z’n pootjes terecht.

Van de vier Limburgse opvanggebieden heeft Lommel wel een heel uniek kader met deze locatie ter beschikking gesteld zowel voor de op te vangen katten, honden, maar ook voor de vrijwilligers en de toekomstige bezoekers.

Gelegen op het industrieterrein “Maatheide” grenzend aan de westzijde van het groengebied de Sahara werd in 2008 beslist om een procedure via de Vlaamse bouwmeester op te starten met het bouwen van een dierenasiel als opdracht.

Gezien de missie van het asiel was het uitermate belangrijk dat het project ontworpen en gerealiseerd zou worden volgens en rekening houdende met de laatste nieuwe principes inzake dierenwelzijn. Dit betekende dat materiaalgebruik en technieken volledig in het teken dienden te staan van dierenwelzijn, functionaliteit, duurzaamheid en rationeel energiegebruik. De organisatie en inrichting van het perceel en gebouw dienden de leefomstandigheden voor de gasten zo aangenaam mogelijk te maken en de oppervlakte van het perceel optimaal te benutten, rekening houdende met eventuele uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst toe. Bovendien dienden alle ruimten die nodig zijn bij de praktische werking en uitbating van een asiel aanwezig te zijn, zoals een ruimte voor een dierenarts/verzorgingsruimte,… Een dierenasiel kan enkel bestaan dankzij en door de onvoorwaardelijke inzet van, naast de vaste personeelsleden, een aantal vrijwilligers. In dat kader was het belangrijk voor deze mensen de nodige kwalitatieve ruimten te voorzien.

Na het doorlopen van de procedure bij de Vlaamse bouwmeester werd de opdracht in 2009 aan Onzeville, nu Collectief Noord uit Antwerpen toegewezen. Met de industriële omgeving, het groene decor en het specifieke karakter van de beoogde functie voor ogen, was het voor de ontwerpers aangewezen om functionaliteit en duurzaamheid om te zetten in een architecturaal project.

 

Na veelvuldig overleg tussen de ontwerpers, de opdrachtgever en de subsidie verlenende overheid bleek dat rekening houdende met de geformuleerde doelstellingen en pakket van eisen het vooropgestelde voorziene budget niet volstond voor de bouw van een kwalitatief en operationeel gebouw. Om ons vandaag in de wereld van de spreekwoorden van katten te begeven, werd er niet als een kat om de hete brij heen gelopen en werden er oplossingen gezocht.  Dit resulteerde uiteindelijk in 2012 tot een verhoging van het budget tot € 1.230.660 incl. BTW en erelonen waarvan € 180.000 t.l.v. stad Lommel, € 984.245  t.l.v. provincie en € 66.415 t.l.v. 8 omliggende gemeenten (met name Hechtel- Eksel, Leopoldsburg, Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel, Peer, Tessenderlo en Ham) in cofinanciering.

inplanting -dierenasiel-dierencrematorium-Lommel

voorontwerp inplanting dierenasiel / dierencrematorium

Tijdens het proces werd om  in de spreekwoorden van katten te blijven,  … werd de kat niet in de gordijnen gejaagd. Maar  werd er meermaals de kat de bel aangebonden om een evenwicht in het ontwerp te vinden tussen budget, architectuur en functionaliteit. Mijn felicitaties voor de ontwerpers Collectief Noord voor het resultaat, de instanties die meermaals advies verstrekten en uiteraard onze technische dienst die alles van begin tot einde mee uittekende. Uiteindelijk,    komt men over de hond, dan komt men over de staart (als de grootste moeilijkheden overwonnen zijn, dan komt de rest vanzelf)

inplanting crematorium Lommel

voorontwerp inplanting dierencrematorium Kuaga Lommel

Het werd een sterk ontwerp. Waarbij de combinatie met Kuaga, het crematorium werd meegenomen. De inplanting, toegang en ligging van het dierenasiel en het crematorium . Het bestaande pad werd aangelegd als toegangsweg. Op deze weg zijn er twee volwaardige  adressen: het dierenasiel en het dierencrematorium. De zijkanten werden voorkanten. De weg gaat over naar een pad dat loopt door naar de Sahara zodat deze zowel voor het dierencrematorium als het dierenasiel de opportuniteit geeft om je als bezoeker in de natuur te begeven.
Het dierenasiel kreeg zichtbaarheid vanaf de straat d.m.v. een meerlagig volume waarin de katten een uitkijkpost kregen. Het iets terugtrekken van de inplanting t.o.v. de straat zorgt voor de aankondiging van het natuurgebied de Sahara en biedt een antwoord op het perceel van de overbuur qua volume. Het dierencrematorium is zichtbaar vanaf de straat en heeft het karakter van een laatste huis langs de weg. Elk gebouw heeft zijn publieke hoofdtoegang en secundaire dienstingang en werkt onafhankelijk van elkaar.

De buitenzijde van het dierenasiel is eerder gesloten en knipoogt naar de industriële loodsen in de omgeving. De binnenkamer is eerder open en qua materialisering formeel en afgestemd op de Sahara, waarbij de indeling en het zicht zich naar het groengebied richt. Het dierencrematorium integreerd zich in de omgeving door de kleur. Houten elementen (luifel, vlonderpad, tuinmuur,…) geven dit gebouw een heel ander karakter dan het asiel.) Zowel honden, katten als basisfuncties zijn eventueel in de toekomst uitbreidbaar.

In december 2014 werden de werken toegewezen aan
– Ruwbouw ,  Architectuur en stabiliteit (Driesen)       :              € 674.384,81 + BTW
-Elektriciteit (Luelco & Bastiaens)              :              € 53.992,14 + BTW 
-Lift (Aesylift)                                                 :              € 25.600 + BTW
-HVAC en San (Van Bilsen)                          :              € 100.663 + BTW

En op  9 maart 2015 werd het aanvangsbevel gegeven.
Ondertussen staat het asiel er en telt het 26 hondenverblijven met buitenruimte waarvan er 5 flexibel kunnen worden ingevuld naar grotere hondenverblijven en eventueel als quarantaine worden gebruikt. Er is opvangruimte voor 45 zwerfkatten, 12 quarantaine katten, 15 zieke katten en er zijn 8 ‘social rooms’ voor de reguliere gezamenlijke kattenopvang. Daarnaast telt het asiel de nodige administratieve ruimtes, kitchenettes, bergingen en is er een plaats voor de dierenarts, met een operatiekwartier en verzorgingsruimte.

Bij dit schrijven mijn dank voor de aannemers en personeel voor hun geleverde prestaties de afgelopen maanden en aan onze medewerkers van onze technische diensten voor het toezicht .
Geert Jansen
schepen openbare werken

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather