Categorie archief: blog retailer

Lage, lagere, laagste prijzen … en dan?

fietstas gemaakt van oude verkiezingszeilen 2006

fietstas gemaakt van oude verkiezingszeilen 2006

Discount wordt constant in verband gebracht met duurzaam produceren en consumeren. En dan met name het ontbreken daarvan. Kunnen producten die zo goedkoop zijn wel verantwoord geproduceerd worden?  De vraag is of de veranderende consument dit in de toekomst toch niet mee gaat wegen. Zeker als hij zich kritischer gaat opstellen richting wegwerpmaatschappij.

 

 

Enerzijds willen we een lokale economie waarbij we ons sociaal systeem in stand trachten te houden, waarbij het verschil tussen bruto-  en nettoloon ons solidariteitssysteem spekt. Hoe minder er hier geproduceerd wordt, hoe minder mensen er aan het werk zijn …. En anderzijds de laagste prijs.  Een eindig verhaal?

Het is als consument fijn om tegen lage prijzen artikelen te kopen, maar we moeten wel  meer bewust zijn hoe we de keten op een duurzame manier in stand kunnen houden.  Dat iedereen mee is en ook geactiveerd wordt en iedereen in de mate van het mogelijke zijn steentje kan bijdragen.

Bedrijven en organisaties die met de sociale economie willen samenwerken willen meer dan alleen winst maken. Ze hebben ook oog voor maatschappelijke meerwaarden, zoals eerlijke handel, arbeidskansen voor moeilijk op de arbeidsmarkt te plaatsen mensen en de duurzame inbedding van het bedrijf in zijn omgeving.

Hier wil ‘voor3920lommel’ ook zijn bijdrage leveren. De fietstassen van ‘voor3920lommel’ werden gefabriceerd uit achterkanten van verkiezingszeilen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. We willen iedereen meer bewust maken van de kansen die we samen kunnen uitbouwen rond duurzaamheid en (sociale) economie.

Onze fietstassen zijn geproduceerd bij Flagbag, een Limburgs sociaaltewerkstellingsatelier van Okazi.

Achter http://flagbag.be/ons-team gaat een enthousiast team van heel uiteenlopende persoonlijkheden en karakters schuil.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

DRIE NIEUWE CONCEPTSTORES IN LOMMELSE BINNENSTAD

mudakkersPUURDe stad Lommel gaat op zoek naar 3 nieuwe ondernemers ‘PUUR’ sang, die elk een creatieve conceptstore zullen uitbaten. Een unieke actie, onder de noemer van PUUR, want de inwoner en bezoeker van de stad Lommel kan zelf kiezen welk type winkel hij mist en dus wenst in het kernwinkelgebied van Lommel.

Lommel is het commerciële centrum van Noord-Limburg en wil haar attractiviteit versterken door in te zetten op speciaalzaken en beleving.

INWONER KIEST ZELF DE TOEKOMSTIGE WINKEL IN LOMMEL

In de maand juli zijn drie etalages in de Lommelse binnenstad beplakt met een etalagesticker. Het beeld dat we zien? Tien voorbeelden van bijzondere conceptstores… Wat dacht u van een voedingsspeciaalzaak waar u uw eigen bier kan brouwen of een lekker stukje makreel kan kopen? Of een plek waar u uw fiets kan laten repareren en tijdens het wachten kan genieten van een hoogstaande koffie? Of waar de creatievelingen onder ons hun droomtatoeage kunnen laten zetten? … En dit is nog maar een greep uit de vele conceptstores die geschikt zouden zijn voor de bruisende binnenstad. De inwoner of bezoeker kan via een SMS-actie kiezen voor de winkel van zijn voorkeur.

VERLOOP WEDSTRIJD

De inwoner of bezoeker van de Lommelse binnenstad krijgt 1 maand de tijd om zijn voorkeur door te geven via sms.

Kerkstraatpuur1.Huisbrouwerij
2.Fietsbar/atelier
3.visspecialiteiten
4.Fresh fruit and vegetables
5.Geschenken en decoratie
6.Tattoo’s/piercings/bodyart
7.Music and more
8.Koffiebranderij
9.Kazen
10.Uw idee?!

sms uw voorkeur naar 0460 227 733 met vermelding van uw keuze : cijfer 1 -10, 1 keuze per sms-bericht

www.startjezaakinlommel.be/puur

Wanneer de top 3 bekend is, zal de zoektocht naar 3 enthousiaste en geschikte ondernemers starten en dit vanaf 1 september. De kandidaat-ondernemer moet beschikken over ondernemingszin, overtuigingskracht en creatieve ideeën. Dit gecombineerd met een sterke visie en een onderbouwd businessplan vormen de basis om de uiteindelijke ‘winnaars’ te selecteren. De opening van de nieuwe conceptstores staat gepland voor begin 2019.

EEN INDRUKWEKKEND STARTERSPAKKET                                

De 3 geselecteerde ondernemers ontvangen een indrukwekkend starterspakket nl. één jaar gratis huur, gratis publiciteit bij opening en startersbegeleiding van UNIZO. Tevens wordt de startende ondernemer aangemoedigd door de stad Lommel door een extra stimulans. Zo voorziet de stad een subsidie van 8.000 euro voor uitbaters die een nieuwe handelszaak willen starten in een handelspand in het kernwinkelgebied. www.lommel.be/loont

Een extra motivatie dus om mee te doen aan de campagne ‘Puur’!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Naar de Kern is een kortlopend en intensief project.

startHet begon in oktober 2017, in juni 2018 werd het DNA van elke stad tastbaar en fysiek gepresenteerd in de stadskern. Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren gingen met de methodiek aan de slag. In 2019 is het de beurt aan vier andere gemeenten.

Naar de Kern’ is een project waarbij 5 Limburgse steden op een unieke manier in beeld brengen wat hen bijzonder en aantrekkelijk maakt.

Wat leeft er in de stadskern? Hoe verbindt zij mensen? Waarvan worden bewoners en bezoekers enthousiast? ‘Naar de Kern’ zoekt als het ware naar het DNA van de stadskern. Een kompas voor de toekomst, dat duidelijk maakt waar de kern voor staat. ‘Naar de Kern’ is een initiatief van de dienst Economie van de Provincie Limburg en Unizo Limburg, in samenwerking met Breda University of Applied Sciences.

Naar de Kern verloopt via een nieuwe wetenschappelijke methode, Imagineering – een samentrekking van imagination en engineering.

www.naardekern.be/lommel

De methode werd ontwikkeld aan de Breda University of Applied Sciences en vertrekt vanuit de sterktes van de stadskern, niet vanuit de problemen. Dat is nieuw. Vanuit deze positieve benadering wordt elke stadskern geanalyseerd en worden aan de verschillende lokale werkgroepen de bouwstenen aangereikt om het DNA van hun stad te bepalen. Dat wordt vervolgens afgetoetst bij de mensen die er wonen, werken en ondernemen.

Op dit moment rollen we onze eerste actie rond Puur uit.  www.startjezaakinlommel.be/puur

Kernkompas naar de kern

op 17 september 2018 overhandiging van het kernkompas  van Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg en Frank Smeets, gedeputeerde van Economie

Je kan de kernkompas hier downloaden :

 

 

kernkompas

 

 

 

 

 

 

 

U_Kernkompas_Lommel_v07

Deze ontwikkelingsstrategie dient verder, in co-creatie met  diverse projectpartners, experten, bedrijven en inwoners, te worden verdiept en daarna gerealiseerd.
Slechts door de beoogde krachtenbundeling zullen we erin slagen vitale en toekomstgerichte handelskernen met ruimte voor handel, horeca, wonen, ontspanning, diensten en nieuwe ambachtelijke bedrijvigheid te creëren.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Startende handelaars in het kernwinkelgebied tot 20.000 euro subsidie

kerkstraatTijdens de gemeenteraad van december 2016 keurden we een nieuw subsidiereglement goed om startende of bestaande ondernemers die zich in het kernwinkelgebied willen vestigen te ondersteunen.

Met het subsidiereglement “Lommel loont” kunnen (beginnende) handelaren aanspraak maken op 3 nieuwe subsidies, in totaal goed voor maximum 20.000 euro. Het reglement is opgesplitst in verschillende delen. Er is een subsidie voor gevelrenovatie van bestaande handelspanden en een toelage voor de renovatie van leegstaande handelspanden. Daarnaast voorziet de stad extra centen voor starters van een nieuwe handelszaak in het centrum.

20170103_Het-Laatste-Nieuws-Limburg_p-16_Startende-handelaars-krijgen-tot-20-000-euro-subsidie

De 3 subsidies zijn cumuleerbaar en gaan in vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Uiteraard kan elk subsidietype slechts éénmaal per handelspand of per handelszaak bekomen worden.

De volledige voorwaarden en aanvraagformulieren vind je op www.lommel.be/loont en kan je daarbij downloaden.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

de snelheid van verandering

Herinrichting Kerkstraat van start op 22 februari 2016
Om de hinder tot een minimum te beperken legden we de aannemer op om in fases te werken.
Het is belangrijk om te investeren in onze binnenstad zowel de overheid, inwoners en pandeigenaars. 20151223_Het-Belang-van-Limburg_p-29_Kerkstraat-moet-binnen-het-jaar-gerenoveerd-zijn
De voorbije jaren zijn er in het centrum heel wat gebouwen gerenoveerd, gesloopt en nieuwbouw geplaatst en staat er nog veel op het programma.
Naar aanleiding van een participatievergadering in kader van de heraanleg van de Kerkstraat presenteerde ik bijgevoegde powerpoint.  De snelheid van verandering

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

officiële opening dierenasiel 31/01/2017

officiële opening dierenasiel Lommel met ontwerpers Collectief Noord

officiële opening dierenasiel Lommel met ontwerpers Collectief Noord

Een kat komt altijd op z’n pootjes terecht.

Van de vier Limburgse opvanggebieden heeft Lommel wel een heel uniek kader met deze locatie ter beschikking gesteld zowel voor de op te vangen katten, honden, maar ook voor de vrijwilligers en de toekomstige bezoekers.

Gelegen op het industrieterrein “Maatheide” grenzend aan de westzijde van het groengebied de Sahara werd in 2008 beslist om een procedure via de Vlaamse bouwmeester op te starten met het bouwen van een dierenasiel als opdracht.

Gezien de missie van het asiel was het uitermate belangrijk dat het project ontworpen en gerealiseerd zou worden volgens en rekening houdende met de laatste nieuwe principes inzake dierenwelzijn. Dit betekende dat materiaalgebruik en technieken volledig in het teken dienden te staan van dierenwelzijn, functionaliteit, duurzaamheid en rationeel energiegebruik. De organisatie en inrichting van het perceel en gebouw dienden de leefomstandigheden voor de gasten zo aangenaam mogelijk te maken en de oppervlakte van het perceel optimaal te benutten, rekening houdende met eventuele uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst toe. Bovendien dienden alle ruimten die nodig zijn bij de praktische werking en uitbating van een asiel aanwezig te zijn, zoals een ruimte voor een dierenarts/verzorgingsruimte,… Een dierenasiel kan enkel bestaan dankzij en door de onvoorwaardelijke inzet van, naast de vaste personeelsleden, een aantal vrijwilligers. In dat kader was het belangrijk voor deze mensen de nodige kwalitatieve ruimten te voorzien.

Na het doorlopen van de procedure bij de Vlaamse bouwmeester werd de opdracht in 2009 aan Onzeville, nu Collectief Noord uit Antwerpen toegewezen. Met de industriële omgeving, het groene decor en het specifieke karakter van de beoogde functie voor ogen, was het voor de ontwerpers aangewezen om functionaliteit en duurzaamheid om te zetten in een architecturaal project.

 

Na veelvuldig overleg tussen de ontwerpers, de opdrachtgever en de subsidie verlenende overheid bleek dat rekening houdende met de geformuleerde doelstellingen en pakket van eisen het vooropgestelde voorziene budget niet volstond voor de bouw van een kwalitatief en operationeel gebouw. Om ons vandaag in de wereld van de spreekwoorden van katten te begeven, werd er niet als een kat om de hete brij heen gelopen en werden er oplossingen gezocht.  Dit resulteerde uiteindelijk in 2012 tot een verhoging van het budget tot € 1.230.660 incl. BTW en erelonen waarvan € 180.000 t.l.v. stad Lommel, € 984.245  t.l.v. provincie en € 66.415 t.l.v. 8 omliggende gemeenten (met name Hechtel- Eksel, Leopoldsburg, Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel, Peer, Tessenderlo en Ham) in cofinanciering.

inplanting -dierenasiel-dierencrematorium-Lommel

voorontwerp inplanting dierenasiel / dierencrematorium

Tijdens het proces werd om  in de spreekwoorden van katten te blijven,  … werd de kat niet in de gordijnen gejaagd. Maar  werd er meermaals de kat de bel aangebonden om een evenwicht in het ontwerp te vinden tussen budget, architectuur en functionaliteit. Mijn felicitaties voor de ontwerpers Collectief Noord voor het resultaat, de instanties die meermaals advies verstrekten en uiteraard onze technische dienst die alles van begin tot einde mee uittekende. Uiteindelijk,    komt men over de hond, dan komt men over de staart (als de grootste moeilijkheden overwonnen zijn, dan komt de rest vanzelf)

inplanting crematorium Lommel

voorontwerp inplanting dierencrematorium Kuaga Lommel

Het werd een sterk ontwerp. Waarbij de combinatie met Kuaga, het crematorium werd meegenomen. De inplanting, toegang en ligging van het dierenasiel en het crematorium . Het bestaande pad werd aangelegd als toegangsweg. Op deze weg zijn er twee volwaardige  adressen: het dierenasiel en het dierencrematorium. De zijkanten werden voorkanten. De weg gaat over naar een pad dat loopt door naar de Sahara zodat deze zowel voor het dierencrematorium als het dierenasiel de opportuniteit geeft om je als bezoeker in de natuur te begeven.
Het dierenasiel kreeg zichtbaarheid vanaf de straat d.m.v. een meerlagig volume waarin de katten een uitkijkpost kregen. Het iets terugtrekken van de inplanting t.o.v. de straat zorgt voor de aankondiging van het natuurgebied de Sahara en biedt een antwoord op het perceel van de overbuur qua volume. Het dierencrematorium is zichtbaar vanaf de straat en heeft het karakter van een laatste huis langs de weg. Elk gebouw heeft zijn publieke hoofdtoegang en secundaire dienstingang en werkt onafhankelijk van elkaar.

De buitenzijde van het dierenasiel is eerder gesloten en knipoogt naar de industriële loodsen in de omgeving. De binnenkamer is eerder open en qua materialisering formeel en afgestemd op de Sahara, waarbij de indeling en het zicht zich naar het groengebied richt. Het dierencrematorium integreerd zich in de omgeving door de kleur. Houten elementen (luifel, vlonderpad, tuinmuur,…) geven dit gebouw een heel ander karakter dan het asiel.) Zowel honden, katten als basisfuncties zijn eventueel in de toekomst uitbreidbaar.

In december 2014 werden de werken toegewezen aan
– Ruwbouw ,  Architectuur en stabiliteit (Driesen)       :              € 674.384,81 + BTW
-Elektriciteit (Luelco & Bastiaens)              :              € 53.992,14 + BTW 
-Lift (Aesylift)                                                 :              € 25.600 + BTW
-HVAC en San (Van Bilsen)                          :              € 100.663 + BTW

En op  9 maart 2015 werd het aanvangsbevel gegeven.
Ondertussen staat het asiel er en telt het 26 hondenverblijven met buitenruimte waarvan er 5 flexibel kunnen worden ingevuld naar grotere hondenverblijven en eventueel als quarantaine worden gebruikt. Er is opvangruimte voor 45 zwerfkatten, 12 quarantaine katten, 15 zieke katten en er zijn 8 ‘social rooms’ voor de reguliere gezamenlijke kattenopvang. Daarnaast telt het asiel de nodige administratieve ruimtes, kitchenettes, bergingen en is er een plaats voor de dierenarts, met een operatiekwartier en verzorgingsruimte.

Bij dit schrijven mijn dank voor de aannemers en personeel voor hun geleverde prestaties de afgelopen maanden en aan onze medewerkers van onze technische diensten voor het toezicht .
Geert Jansen
schepen openbare werken

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather