Categorie archief: 25 mei 2014

25 mei

Geert Marino

Onze lijsttrekker Marino Keulen overhaalde me om de toekomstvisie van Open Vld uit te dragen.  Als schepen van de stad Lommel en medebestuurder van De Bever nv ervaar ik elke dag wat er leeft in onze samenleving, langs overheidszijde en op de werkvloer. Om op het terrein vooruitgang te boeken moeten er knopen doorgehakt worden.

Graag steun ik onze lijsttrekker Marino Keulen en maak ik me sterk dat hij zich inzet voor thema’s waar ik  de volgende jaren verder vooruitgang in willen boeken.

1. Veiligheid door gedeelde verantwoordelijkheid
2. Investeren in bakstenen moet beloond worden
3. In het algemeen een gunstig en rustig fiscaal klimaat
4. Duurzame bruggen bouwen tussen ondernemingen en onderwijs
5. Ruimte creëren voor wie initiatief neemt

lijst1

Ik duw mee de lijst met Jaak Gabriels voor de #vooruit(gang) in Limburg

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

25 mei 2014: waarom kom ik op en wat kan je van mij verwachten?

Onze lijsttrekker Marino Keulen overhaalde me om de toekomstvisie van Open Vld uit te dragen.  Als schepen van de stad Lommel en medebestuurder van De Bever nv ervaar ik elke dag wat er leeft in onze samenleving, langs overheidszijde en op de werkvloer. Om op het terrein vooruitgang te boeken moeten er knopen doorgehakt worden.

Graag steun ik onze lijsttrekker Marino Keulen en maak ik me sterk dat hij zich inzet voor thema’s waar ik  de volgende jaren verder vooruitgang in willen boeken.

1. Veiligheid door gedeelde verantwoordelijkheid
2. Investeren in bakstenen moet beloond worden
3. In het algemeen een gunstig en rustig fiscaal klimaat
4. Duurzame bruggen bouwen tussen ondernemingen en onderwijs
5. Ruimte creëren voor wie initiatief neemt

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

1. Veiligheid door gedeelde verantwoordelijkheid

VLD080812_360Verkeersveiligheid is een prioriteit. Met een verhoogd veiligheidsrisico zetten we aan tot een veiliger rijgedrag, waarbij de opbrengst van verkeersboetes integraal geïnvesteerd wordt in een betere verkeersveiligheid.

Bij de aanleg van nieuwe wegen, fiets- en voetpaden, evenals het onderhoud ervan, wordt rekening gehouden met de veiligheidsimpact. Innovatieve, veiligheidsbevorderende voertuigtoebehoren (adaptive cruise control, lane departure warning, E-call, …)  moeten verder worden aangemoedigd.

We maken van Vlaanderen een fietsland en moeten investeren in fietspaden en –infrastructuur. Met snelle fietsverbindingen en het stimuleren van elektrische fietsen wordt fietsen een volwaardig alternatief voor langere afstanden en woon-werkverkeer.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

2. Investeren in bakstenen moet beloond worden

  • Kunnen blijven investeren in een eigen woning, levert meer inkomsten op voor de overheid dan te investeren in sociale huurwoningen.   minder onroerende voorheffing en meer uitgaven voor huurtoelages
  • Nieuwe woonvormen moeten er voor zorgen dat we met zijn allen ons eigen stekje kunnen blijven behouden.  betaalbaar wonen
  • Door de algemene uitgaven aan verbouwingen/herstellingen van woningen ouder dan 5 jaar bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar te maken, naar analogie van de energiebesparende aftrek die bestond (30 % van de factuur met een maximum van afgerond een 3.000 € op jaarbasis, de rest wordt doorgeschoven naar volgende jaren) kan men het zwartwerk tegengaanEigenaars gaan hun spaargelden gebruiken om aanpassingen te doen.
  • De eigenaars van meerdere woningen/ gebouwen op hun werkelijke huurinkomsten belasten, maar ook hier rekening houden met de werkelijk betaalde kosten voor het in stand houden van hun verhuurd gebouw.
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

3. In het algemeen een gunstig en rustig fiscaal klimaat

Minder overheidsbeslag moet toelaten om de personenbelasting te verlagen en de ondernemers meer zuurstof te geven. Leidraad is hierbij het 5-5-5 plan van de Open vld.

Door een algemeen, gunstig en vooral rustig fiscaal klimaat uit te werken, zonder dat er jaarlijkse wijzigingen moeten worden doorgevoerd, creëer je een gunstige economische en duurzame toekomst. Het is van belang dat een ondernemer en een burger weten wat de fiscale gevolgen zijn naar de toekomst toe van een beslissing die vandaag genomen wordt. Dat schept vertrouwen om initiatieven te nemen.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

4. Duurzame bruggen bouwen tussen ondernemingen en onderwijs

Geertkk

vooruitgang door meer ervaring

“Als schepen en ondernemer merk ik hoe moeilijk jongeren het hebben om in hun eerste jaar onmiddellijk werk te vinden. Vaak wacht hen ellenlange periodes van solliciteren, wachten en frustratie. We moeten daarom naar alternatieven zoeken, om hen snel aan de slag te krijgen. Werkplekleren is een uitgelezen kans voor wie van school komt, om snel ervaring op te doen. Het geeft bovendien vertrouwen en een grotere waaier aan kansen op de arbeidsmarkt.”

 

Ik sta hiermee met Open vld op één lijn. De traditionele werkstructuren en gebruiken komen niet meer overeen met de huidige samenleving. Stages, flexijobs en constant bijleren maken de werknemer polyvalent, waardoor hij zich kan aanpassen aan de arbeidsmarkt en niet andersom.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

5. Aansluiten op bestaande sterktes, creëert nieuwe markten.

_INK1275

aansluiten op bestaande sterktes levert extra kansen voor Noord-Limburg

Onze economie in Noord-Limburg mag niet stoppen aan de landsgrenzen ! De regio Eindhoven investeert in infrastructuur met de aanleg van de omleidingsweg  grenscorridor N69 rond Valkenswaard verder in de succesvolle Brain Portregio.
brainport
Bekend is dat in Zuidoost-Nederland oplossingen worden bedacht voor problemen die overal ter wereld spelen. De strategie van de regio is om, naast de inzet op bestaande topclusters een aantal nieuwe clusters verder te ontwikkelen zoals slimme zorg, intelligente voertuigenmobiliteit en duurzame energieopwekking en -besparing. grenscorridorVerbindingen tussen de netwerkregio Brain Portregio en Noord-Limburg zijn daarbij van cruciaal belang om samen clusters uit te bouwen en bijkomende werkgelegenheid op onze industrieparken te ontwikkelen.

De regio Eindhoven met bedrijven als ASML doet het zeer goed. Vanuit Noord-Limburg met het doortrekken van omleidingsweg rond Valkenswaard ben je straks veel sneller in Eindhoven dan in Hasselt. De landsgrens tussen België en Nederland speelt in de praktijk parten.  In Noord-Limburg hebben we nog heel wat hectare vrije industriegrond, arbeidskrachten voorhanden, … Hoog tijd om hierop verder in te zetten.
De Lommelse ondernemersclub (LOC) zet dit jaar ook in met hun beurs Bizzlink in op samen grensoverschrijdend ondernemen.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Toekomstpact voor Zorgzekerheid. Uw zorg is onze zorg

Maggie De Block en Open Vld hebben een Zorgplan uitgewerkt dat bijzondere aandacht heeft voor de belangen van de patiënt en van de zorgverleners.
Open Vld wil onder andere tegen 2019, 300 miljoen extra investeren in de zorg voor mensen met een handicap en 50 miljoen in ouderenzorg. Tegelijkertijd wordt verspilling stopgezet.

Maggie De Block: “We moeten de problemen nu oplossen om later erger te vermijden. En daarbij moeten we hervormen met het hoofd en met het hart. Onze gezondheidszorg moet rond de patiënt draaien en niet omgekeerd. De huisarts is daarbij de spil van die zorg.”

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather