2. Investeren in bakstenen moet beloond worden

  • Kunnen blijven investeren in een eigen woning, levert meer inkomsten op voor de overheid dan te investeren in sociale huurwoningen.   minder onroerende voorheffing en meer uitgaven voor huurtoelages
  • Nieuwe woonvormen moeten er voor zorgen dat we met zijn allen ons eigen stekje kunnen blijven behouden.  betaalbaar wonen
  • Door de algemene uitgaven aan verbouwingen/herstellingen van woningen ouder dan 5 jaar bijvoorbeeld fiscaal aftrekbaar te maken, naar analogie van de energiebesparende aftrek die bestond (30 % van de factuur met een maximum van afgerond een 3.000 € op jaarbasis, de rest wordt doorgeschoven naar volgende jaren) kan men het zwartwerk tegengaanEigenaars gaan hun spaargelden gebruiken om aanpassingen te doen.
  • De eigenaars van meerdere woningen/ gebouwen op hun werkelijke huurinkomsten belasten, maar ook hier rekening houden met de werkelijk betaalde kosten voor het in stand houden van hun verhuurd gebouw.
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather