Samen maken we Lommel, met een sterk team.

IMG_6289

lijstduwer (31) lijst 8 voor3920lommel

Dit jaar maak ik voor het 12de jaar op rij deel uit van het Lommelse schepencollege.  Met veel passie zet ik me elke dag in voor de Lommelse gemeenschap.
De eerste 6 jaren als schepen van onderwijs, nieuwe technologieën, middenstand, horeca, markten en grondbeleid.  Deze  legislatuur doe ik dit als schepen van openbare werken, nutsvoorzieningen, middenstand, horeca, markten en kermissen.

Als het (f)iets meer mag zijn! wil jij onze lijst optimaal steunen, stem dan op al onze kandidaten

Als actieve en passieve fietsliefhebber heb ik met de ambassadrice van Bosland Yvonne Ejikenduyn met zorg de #fietsroute3920 samengesteld ‘Als het (f)iets meer mag zijn’ .

De afgelopen twaalf jaar hebben we een aantal mooie dingen mogen realiseren die het beeld en leven in Lommel veranderd hebben en die de volgende jaren nog tot uiting gaan komen.  www.GeertJansen.be/fietsroute3920 Zowel binnen als buiten het politiek spel wil ik iets opbouwen in plaats van zaken te kelderen.  Het is dan ook belangrijk om over de partijgrenzen heen  voor onze Lommelaars te werken.

 

Met de lijst ‘voor3920Lommel’ presenteren we onze inwoners een enthousiaste ploeg, met maar liefst 24 nieuwkomers in de politiek. Met veel goesting ga ik dit platform met ca. de helft open vld’ers en de helft onafhankelijken Plus  met mijn ervaring ondersteunen.

logo openvld plus

IMG_6287

lijstduwer (31) lijst 8 voor3920lommel

Als de Lommelaar voor ons kiest, koester ik de ambitie om met passie en gedrevenheid  mijn werk voort te zetten.
Samen met de andere kandidaten wil ik met uw steun een mooi verkiezingsresultaat neerzetten op 14 oktober.

Geert Jansen
schepen van openbare werken, nutsleidingen en lokale economie (open vld Lommel)
lijstduwer  voor3920lommel

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lage, lagere, laagste prijzen … en dan?

fietstas gemaakt van oude verkiezingszeilen 2006

fietstas gemaakt van oude verkiezingszeilen 2006

Discount wordt constant in verband gebracht met duurzaam produceren en consumeren. En dan met name het ontbreken daarvan. Kunnen producten die zo goedkoop zijn wel verantwoord geproduceerd worden?  De vraag is of de veranderende consument dit in de toekomst toch niet mee gaat wegen. Zeker als hij zich kritischer gaat opstellen richting wegwerpmaatschappij.

 

 

Enerzijds willen we een lokale economie waarbij we ons sociaal systeem in stand trachten te houden, waarbij het verschil tussen bruto-  en nettoloon ons solidariteitssysteem spekt. Hoe minder er hier geproduceerd wordt, hoe minder mensen er aan het werk zijn …. En anderzijds de laagste prijs.  Een eindig verhaal?

Het is als consument fijn om tegen lage prijzen artikelen te kopen, maar we moeten wel  meer bewust zijn hoe we de keten op een duurzame manier in stand kunnen houden.  Dat iedereen mee is en ook geactiveerd wordt en iedereen in de mate van het mogelijke zijn steentje kan bijdragen.

Bedrijven en organisaties die met de sociale economie willen samenwerken willen meer dan alleen winst maken. Ze hebben ook oog voor maatschappelijke meerwaarden, zoals eerlijke handel, arbeidskansen voor moeilijk op de arbeidsmarkt te plaatsen mensen en de duurzame inbedding van het bedrijf in zijn omgeving.

Hier wil ‘voor3920lommel’ ook zijn bijdrage leveren. De fietstassen van ‘voor3920lommel’ werden gefabriceerd uit achterkanten van verkiezingszeilen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. We willen iedereen meer bewust maken van de kansen die we samen kunnen uitbouwen rond duurzaamheid en (sociale) economie.

Onze fietstassen zijn geproduceerd bij Flagbag, een Limburgs sociaaltewerkstellingsatelier van Okazi.

Achter http://flagbag.be/ons-team gaat een enthousiast team van heel uiteenlopende persoonlijkheden en karakters schuil.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

waterschaarste en droogte brandend actueel

Wateroverlast en droogte zijn twee grote uitdagingen voor overheden en burgers!

ook de watersector slaat alarm

Ook de watersector slaat alarm

Afgelopen juni en ook in juli werden en worden waterschaarste en droogte in Vlaanderen plots brandend actueel. Hoe pakken we dat in Lommel aan? Wat bij extreme regenbuien?

Ook de watersector slaat alarm …

 

Als schepen van openbare werken en nutsvoorzieningen word ik  vaak aangesproken door onze inwoners waarom bij de heraanleg van wegenis er gekozen wordt voor wadi’s en uniforme inritten  en uitsparingen met groenvoorzieningen waarin het water maximaal kan infiltreren.
wadi

De voorbije jaren zijn een groot aantal wegen in Lommel volledig heraangelegd (wegenis + riolering) en staan er nog een aantal wegeniswerken in de steigers met nieuwe riolering waarbij het hemelwater volledig wordt afgekoppeld. Bepaalde woonstraten werden bij de heraanleg ook smaller. Door minder te verharden en het hemelwater dat op de wegenis bij een hevige regenbui valt te bufferen en geleidelijk te laten infiltreren via de wadi’s waken we over een goede waterhuishouding. We hebben het voordeel dat de Lommelse bodem het hemelwater goed laat infiltreren, we geen dubbel rioleringsstelsel moeten aanleggen en de infrastructuurkost en de rekening en uiteindelijk de belasting voor de inwoner lager kunnen houden. Uiteindelijk een duidelijke visie om het hemelwater niet af te voeren, maar op die manier ook het grondwaterpeil in stand te houden.

Uit : https://www.mo.be/analyse/het-waterprobleem-vlaanderen

Mensen kunnen slechts drie dagen zonder en ook in de natuur kan niets groeien in de afwezigheid van water. Zeker zoet water is voor mensen onontbeerlijk, aangezien dit de belangrijkste bron van drinkwater is. Zoet water is enorm kostbaar, maar wordt – ook in Vlaanderen – een schaarser en schaarser goed.

Slinkende grondwatervoorraden

1971

1971

2017

2017

Vlaanderen is voor zijn watergebruik zowel afhankelijk van oppervlaktewater als van grondwater. Oppervlaktewater is het water in meren, rivieren en kanalen. Grondwater zit dan weer in de ondergrond en wordt gewoonlijk opgepompt.
In vergelijking met andere Europese landen zijn grondwatervoorraden in Vlaanderen heel klein. De grondwaterlagen krijgen te weinig kans om zich te vullen met nieuw (regen)water. Dat zegt ook Niko Verhoest, professor Hydrologie en Waterbeheer aan de Universiteit Gent: ‘Water wordt heel vaak opgepompt uit een aantal diepere grondlagen, die we hierdoor aan het uitputten zijn. Dat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor de werking van ons ecosysteem.’ Ook infrastructuur ligt deels aan de basis van het probleem: ‘We krijgen minder water in de bodem en dat verergeren we ook elke keer omdat we heel veel aan het dichtbetonneren zijn.’

De Vlaamse Milieumaatschappij ziet heil in verschillende pistes. Naast algemeen spaarzaam zijn met water en water gebruiken van gepaste kwaliteit, raden ook zij technische oplossingen aan. ‘Er moet gewerkt worden aan een betere infiltratie van het regenwater, want de bodem en het grondwater zijn een van de grootste waterreservoirs in Vlaanderen. Ook hergebruik van water en verbeterde waterzuivering zullen belangrijk worden.’

Ook directeur Vlario, mevr. Franken onderstreept heb belang van een efficiënter gebruik van hemelwater.

“Wateroverlast en droogte zijn twee grote uitdagingen voor overheden en burgers. De Vlaamse overheid en lokale besturen moeten dringend een sluitende financiering op poten zetten voor de vervanging, uitbreiding en beheer van het rioolstelsel.” Dat zegt Wendy Francken, directeur van Vlario, het Vlaams overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. “De burger moet de switch maken naar minder verharding en een efficiënter gebruik van regenwater. Een infiltratiebonus op de waterfactuur kan daarbij helpen.”

https://www.vlario.be/site/files/downloads/hblv-17072018-infiltratiebonus.pdf

Hittegolven moeten ons nu echt wakker schudden

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

DRIE NIEUWE CONCEPTSTORES IN LOMMELSE BINNENSTAD

mudakkersPUURDe stad Lommel gaat op zoek naar 3 nieuwe ondernemers ‘PUUR’ sang, die elk een creatieve conceptstore zullen uitbaten. Een unieke actie, onder de noemer van PUUR, want de inwoner en bezoeker van de stad Lommel kan zelf kiezen welk type winkel hij mist en dus wenst in het kernwinkelgebied van Lommel.

Lommel is het commerciële centrum van Noord-Limburg en wil haar attractiviteit versterken door in te zetten op speciaalzaken en beleving.

INWONER KIEST ZELF DE TOEKOMSTIGE WINKEL IN LOMMEL

In de maand juli zijn drie etalages in de Lommelse binnenstad beplakt met een etalagesticker. Het beeld dat we zien? Tien voorbeelden van bijzondere conceptstores… Wat dacht u van een voedingsspeciaalzaak waar u uw eigen bier kan brouwen of een lekker stukje makreel kan kopen? Of een plek waar u uw fiets kan laten repareren en tijdens het wachten kan genieten van een hoogstaande koffie? Of waar de creatievelingen onder ons hun droomtatoeage kunnen laten zetten? … En dit is nog maar een greep uit de vele conceptstores die geschikt zouden zijn voor de bruisende binnenstad. De inwoner of bezoeker kan via een SMS-actie kiezen voor de winkel van zijn voorkeur.

VERLOOP WEDSTRIJD

De inwoner of bezoeker van de Lommelse binnenstad krijgt 1 maand de tijd om zijn voorkeur door te geven via sms.

Kerkstraatpuur1.Huisbrouwerij
2.Fietsbar/atelier
3.visspecialiteiten
4.Fresh fruit and vegetables
5.Geschenken en decoratie
6.Tattoo’s/piercings/bodyart
7.Music and more
8.Koffiebranderij
9.Kazen
10.Uw idee?!

sms uw voorkeur naar 0460 227 733 met vermelding van uw keuze : cijfer 1 -10, 1 keuze per sms-bericht

www.startjezaakinlommel.be/puur

Wanneer de top 3 bekend is, zal de zoektocht naar 3 enthousiaste en geschikte ondernemers starten en dit vanaf 1 september. De kandidaat-ondernemer moet beschikken over ondernemingszin, overtuigingskracht en creatieve ideeën. Dit gecombineerd met een sterke visie en een onderbouwd businessplan vormen de basis om de uiteindelijke ‘winnaars’ te selecteren. De opening van de nieuwe conceptstores staat gepland voor begin 2019.

EEN INDRUKWEKKEND STARTERSPAKKET                                

De 3 geselecteerde ondernemers ontvangen een indrukwekkend starterspakket nl. één jaar gratis huur, gratis publiciteit bij opening en startersbegeleiding van UNIZO. Tevens wordt de startende ondernemer aangemoedigd door de stad Lommel door een extra stimulans. Zo voorziet de stad een subsidie van 8.000 euro voor uitbaters die een nieuwe handelszaak willen starten in een handelspand in het kernwinkelgebied. www.lommel.be/loont

Een extra motivatie dus om mee te doen aan de campagne ‘Puur’!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Naar de Kern is een kortlopend en intensief project.

startHet begon in oktober 2017, in juni 2018 werd het DNA van elke stad tastbaar en fysiek gepresenteerd in de stadskern. Beringen, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik en Tongeren gingen met de methodiek aan de slag. In 2019 is het de beurt aan vier andere gemeenten.

Naar de Kern’ is een project waarbij 5 Limburgse steden op een unieke manier in beeld brengen wat hen bijzonder en aantrekkelijk maakt.

Wat leeft er in de stadskern? Hoe verbindt zij mensen? Waarvan worden bewoners en bezoekers enthousiast? ‘Naar de Kern’ zoekt als het ware naar het DNA van de stadskern. Een kompas voor de toekomst, dat duidelijk maakt waar de kern voor staat. ‘Naar de Kern’ is een initiatief van de dienst Economie van de Provincie Limburg en Unizo Limburg, in samenwerking met Breda University of Applied Sciences.

Naar de Kern verloopt via een nieuwe wetenschappelijke methode, Imagineering – een samentrekking van imagination en engineering.

www.naardekern.be/lommel

De methode werd ontwikkeld aan de Breda University of Applied Sciences en vertrekt vanuit de sterktes van de stadskern, niet vanuit de problemen. Dat is nieuw. Vanuit deze positieve benadering wordt elke stadskern geanalyseerd en worden aan de verschillende lokale werkgroepen de bouwstenen aangereikt om het DNA van hun stad te bepalen. Dat wordt vervolgens afgetoetst bij de mensen die er wonen, werken en ondernemen.

Op dit moment rollen we onze eerste actie rond Puur uit.  www.startjezaakinlommel.be/puur

Kernkompas naar de kern

op 17 september 2018 overhandiging van het kernkompas  van Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg en Frank Smeets, gedeputeerde van Economie

Je kan de kernkompas hier downloaden :

 

 

kernkompas

 

 

 

 

 

 

 

U_Kernkompas_Lommel_v07

Deze ontwikkelingsstrategie dient verder, in co-creatie met  diverse projectpartners, experten, bedrijven en inwoners, te worden verdiept en daarna gerealiseerd.
Slechts door de beoogde krachtenbundeling zullen we erin slagen vitale en toekomstgerichte handelskernen met ruimte voor handel, horeca, wonen, ontspanning, diensten en nieuwe ambachtelijke bedrijvigheid te creëren.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lommel, de fietsstad bij uitstek

IMG_9955uit een interview in de kempen, waarbij lokale politici naar hun wensen werden gepeild als ze niet naar budgetten moesten kijken 😉

20171220_Deze-Week-Kempen_p-10_Fietsstad-bij-uitstek

“Als ik echt zou mogen kiezen, en het budget zou onbeperkt zijn, dan zou ik van Lommel de fietsstad bij uitstek maken. We hebben de mond vol om Lommel C02 neutraal te maken. Hiervoor leveren we met zijn allen vandaag en morgen inspanningen en investeringen zoals windmolens, zonnedaken en zonnevelden. Maar staan we er wel genoeg bij stil dat ons gedrag de impact van de uitstoot elke dag beïnvloedt.

Voor de korte verbindingen kunnen we 365 dagen samen meer inzetten op fietsen en wandelen en de zwakke weggebruiker een meer prominente plaats in ons lokaal verkeer geven. Lommel heeft alle troeven om uit te groeien als de fietsstad van Vlaanderen. De meeste gehuchten liggen op amper 5km van het stadscentrum, een ideale afstand om met de fiets af te leggen. Daarom geven we bij de heraanleg van straten de fietser nog meer zijn plaats en stellen we korte verbindingen enkel voor zwakke weggebruikers open waardoor fietsers vlotter hun bestemming bereiken. Kortom we maken als gemeenschap de afspraak om op woonstraten het gemotoriseerd verkeer ondergeschikt te maken aan dat van de tweewielers. Op de verbindingswegen zoals de Loberg leggen we vrijliggende fietspaden aan om alle verkeer vlot te laten doorstromen naar het voorbeeld van de Molsekiezel. De komende jaren zou ik naast de infrastructurele investeringen onze inwoners verder willen stimuleren om de korte afstanden meer met de fiets dan met de wagen laten af te leggen. Op die manier zetten we de wet van het aantal in en stimuleren we de fiets als vervoermiddel. Bovendien is fietsen en wandelen gezond en werken we samen aan de snelste manier om de Co2 uitstoot te verlagen!

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Lommelpas & Lommelskado

Het stadsbestuur heeft eind 2016 samen met de handelaarsvereniging Bruisend Lommel voor het digitaal loyaliteitssysteem Joyn gekozen.  In september lanceerde Bruisend Lommel het overkoepelende stadssysteem Lommelpas. 20170922_Het-Belang-van-Limburg-Hyperlokaal-Noord_p-4_James-Cooke-huldigt-Lommelpas-in-tijdens-Label

Folder Lommelkado-low Folder Lommelkado-low-Geert Jansen
Naast tal van voordelen door punten te sparen en te verzilveren bij alle deelnemende handels- & horecazaken.  Consumenten zowel van Lommel als buiten Lommel verzamelen stadspunten en maken elke maand kans op een Lommelskado die door de stad Lommel wordt betoelaagd die bij de aangesloten handelaars wordt opgekocht.  Shoppen in Lommel loont.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Startende handelaars in het kernwinkelgebied tot 20.000 euro subsidie

kerkstraatTijdens de gemeenteraad van december 2016 keurden we een nieuw subsidiereglement goed om startende of bestaande ondernemers die zich in het kernwinkelgebied willen vestigen te ondersteunen.

Met het subsidiereglement “Lommel loont” kunnen (beginnende) handelaren aanspraak maken op 3 nieuwe subsidies, in totaal goed voor maximum 20.000 euro. Het reglement is opgesplitst in verschillende delen. Er is een subsidie voor gevelrenovatie van bestaande handelspanden en een toelage voor de renovatie van leegstaande handelspanden. Daarnaast voorziet de stad extra centen voor starters van een nieuwe handelszaak in het centrum.

20170103_Het-Laatste-Nieuws-Limburg_p-16_Startende-handelaars-krijgen-tot-20-000-euro-subsidie

De 3 subsidies zijn cumuleerbaar en gaan in vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Uiteraard kan elk subsidietype slechts éénmaal per handelspand of per handelszaak bekomen worden.

De volledige voorwaarden en aanvraagformulieren vind je op www.lommel.be/loont en kan je daarbij downloaden.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

strategisch commercieel plan

De retailsector staat momenteel voor belangrijke uitdagingen zoals een toenemende leegstand, het spanningsveld tussen stadskern en randgebied, de toenemende mobiliteit van de klant, de invloed van het onlineshoppen, enz..

Deze problematieken zijn in veel steden en gemeenten aan de orde en ook Lommel ontsnapt hieraan niet.  De jongste leegstandscijfers voor Lommel liegen er niet om.

De opmaak van een strategisch commercieel plan was dan ook een absolute prioriteit voor Lommel. Op basis van dit plan kan de middenstand, de horeca en de handelskern de nodige ondersteuning krijgen en op het juiste moment met de juiste maatregelen gefaciliteerd worden.

Tijdens de gemeenteraad van 23 februari 2016 werd het strategisch commercieel plan goedgekeurd.

download strategisch commercieel plan

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

de snelheid van verandering

Herinrichting Kerkstraat van start op 22 februari 2016
Om de hinder tot een minimum te beperken legden we de aannemer op om in fases te werken.
Het is belangrijk om te investeren in onze binnenstad zowel de overheid, inwoners en pandeigenaars. 20151223_Het-Belang-van-Limburg_p-29_Kerkstraat-moet-binnen-het-jaar-gerenoveerd-zijn
De voorbije jaren zijn er in het centrum heel wat gebouwen gerenoveerd, gesloopt en nieuwbouw geplaatst en staat er nog veel op het programma.
Naar aanleiding van een participatievergadering in kader van de heraanleg van de Kerkstraat presenteerde ik bijgevoegde powerpoint.  De snelheid van verandering

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailby feather